We, the people …

We, the people …

Annunaki, Pyramide-kraft, Mordet i Finnerup Lade, Illuminati, Den jødisk-bolsjevistiske Verdenssammensværgelse, Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, Ufoer, Mordet på JFK, Månelandingen, 9/11, Pizza Bowling, IKEA og organiseret pædofili, Fake News og Flat Earth: – dækker overhovedet ikke det samlede spektrum af konspirationsteorier, som denne verden er besat med, men kan – ikke desto mindre – stå som eksempler på dagens tema.

For selvom Konspirations-Teorier på mange måder er en fest, så er der “noget farligt indeni” . Hvilket kan lyde som indledningen til en sammensværgelsesteori i sig selv, og hermed er kaninhullet blevet dybere og der er “turtles all the way down”. Alternativt kan man anlægge et pokerfjæs, samt tiltræde en form for logisk tænkning, baseret på det man (rent faktisk) hører og sér. Som nu f.eks TV2’s podcast “DATO” fra i overgårs der handler om en højt rangerende militærperson, der udtaler sig om nogle superhemmelige observationer og besiddelser af ufoer og ufonauter i det amerikanske militærs varetægt.

Så på den måde befinder vi os – stadig – i 1947, åbenbart. Men hvordan det så går i spænd med FlatEarth, kan jeg ikke lige krænge hjernen rundt om, hvilket i denne sammenhæng også er blæsende ligegyldigt, for vi skal lige have fat i et andet tema, som både ufoister og fladjords-disciple er helt enige om.

For samtlige konspirations-teorier gør det sig gældende, at når nu dette eller hint er “sandheden” (CIA stod bag mordet på Kennedy, Månelandingen fandt ikke sted, Annunaki byggede pyramiderne), hvorfor bliver dette så holdt skjult for “os”? Og én ting er de yderst vidtløftige forklaringer på, hvorfor “9/11” er et insider-job, hvorfor der lå noget satanisk bag mordene på Peter Bangs Vej, hvorfor Jorden er “flak som æ pann-kav'”, som så peger mod en statsdannelse, en regering … en statslig magistrat eller organisation, der ikke vil lade os alle vide den egentlige sandhed, en anden er den (u)logiske konsekvens af synspunktet. Hvilket skal ses i lyset af mistro – mistillid – til en temmelig kompleks samfundsindretning, det ikke er enhver beskåret at kunne gennemskue. “Hvoffer må jar ikk’ få beatles-hår, hvoffer ska jar ålti klippes mor?”

Så selvom et yderst personligt synspunkt kunne være, at (danske) politikere ikke besidder pædagogiske evner, fordi de allesammen er djøfere, så er det vel næppe muligt at forestille sig et land, en stat, der – på alle fronter – er pivåben om alt og hvadsomhelst. Tænk bare på efterforskning af terror og kriminalitet; skal det være “live”? Og så igen: – alt med måde, selvom det slet ikke er hér det bliver u-hyg-ge-lit. For det kommer vi til nu.

For så sker der det, at statsministre, embedsmænd, guvernører eller hwaharwi, udtaler at dette eller hint kender de absolut intet til, samt at der efter deres opfattelse ikke findes et sådant projekt (og man fristes til at sige: – der er intet, der er fejet ind under gulvtæppet). Men sé – nu stiger smørret – for når nu “vi ved og kender Sandheden (indsæt selv JFK, 9/11 eller UFO, efter forgodtbefindende)”, så betyder disse udtalelser så enten, at politikerne lyver for os (og man kunne så indsparke, at Hanlon’s Razor godtgør, at det sjældent er tilfældet: – dont ascribe to evil … etc), eller også er Den Egentlige Magt fungerende på et helt andet plan, gedulgt, sotto voce, under radaren …

Hvis vi ta’r den “101“: – “Vi ved” at USAs militær er i besiddelse af UFOer, for det siger en højt dekoreret pilot i TV2’s podcast “DATO” … – at han har hørt nogle andre sige, og dem stoler han på. Til hvilket højt estimerede embedsmænd udtaler, at der ikke er nok skind til et par bukser i den udmelding, men at de vil undersøge sagen. Og i hvilket omfang de så gør det, er sagen uvedkommende, for allerede hér må det jo være tydeligt “for enhver”, at der foregår ting og sager, som ikke engang regeringen er bekendt med: – Deep, dark State!!!

Så i erkendelse af, at ikke blot holdes det hemmeligt for os, nej, det er også holdt hemmeligt for dem, som skulle sikre os, hvorfor der – QED – er større og stærkere magter på spil, og hvis politikerne ikke kan, ja, så må vi jo gøre det selv. Og i den modus ligger der en lige linje fra Konspirations-Teorier til selvtægts rationale. Og i denne sammenhæng bør man adskille “selvtægt” fra “civil ulydighed”.

Det er således påstanden, at konspirationsteorier – i det omfang man bifalder eller tilslutter sig dem – er en decideret glidebane til et yderst højreorienteret

Standpunkt.

Ganske konspiratorisk er jeg overbevist om, at de økonomiske ressourcer til den fortsatte kolportering af konspirations-teorier kan findes blandt de rigeste og mest indflydelsesrige på den absolut mest fascistoide højrefløj. Og det er derfor er konspirationsteorier er interessante, men samtidig dødsensfarlige.

0
Jagten Begynder! Ju-on: Black ghost (2009)

Ingen kommentarer

Du har 0 nye beskeder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.